Dotacje i dofinansowanie

przykład zastosowania

Wiele osób , czy to z chęci oszczędzania czy ochrony środowiska decyduje się na inwestycję w systemy solarne. Ich instalacja, choć droga, przynosi korzyści wymierne. Oprócz zysków czysto materialnych, nie do przeceniania jest jej wpływ na środowisko. By zachęcić ludzi, do wzmożonych inwestycji gminy o dużym zanieczyszczeniu powietrza zachęcają osoby prywatne i firmy dofinansowaniem.

Pilotażowy i prekursorki program dofinansowania baterii słonecznych ruszył w gminie Wierzchosławice. Gmina, która charakteryzuje się dużym zanieczyszczeniem powietrza, dzięki współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, miała odpowiednio wysoki budżet by dotować 40, spośród zgłoszonych osób.

Dofinansowanie dla osób fizycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program dotacyjny. Właściciele domów jednorodzinnych, mogą otrzymać bezzwrotnie 45% kwoty kredyty, który zaciągają na kupno i montaż kolektorów słonecznych. Jest to duży krok na przód w dziedzinie domowej energii odnawialnej.

Do końca grudnia 2014 roku będzie trwał nabór wniosków i umów na kredyty z dotacją. Od początku 2015 rozpocznie się wypłacanie dopłat. Do programu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, które dysponują prawem do jednorodzinnego lub wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Dla kredytu nałożone są następujące ograniczenia:

 • Kolektory są zakupywane na użytek budynku mieszkalnego, posiadanego przez osobę fizyczną
 • Dopuszczalne formy użytkowania budynku mieszkalnego to – prawa własności lub współwłasności; użytkowania wieczystego; najem; dzierżawa.
 • Dom NIE może być podłączony do miejskiej sieci cieplnej.
Dla kogo kredyt?

Głównym przedmiotem przyznania kredytu jest zakup i montaż kolektorów słonecznych ogrzewających wodę użytkową. Dotowane są tylko kolektory wykorzystywane w celach niekomercyjnych, nie można pokryć kosztów budowy kolektorów wykorzystywanych w celach gospodarczych. Pieniądze przekazywane są tylko na sprzęt opatrzony maksymalnie pięcioletnim certyfikatem zgodności z europejskimi normami.

Podstawą do przyznania kredytu jest wyliczenie kosztów kwalifikacyjnych. W ich skład wchodzi 5 czynników, które oprócz wyliczenia ew. należy opatrzyć odpowiednimi certyfikatami lub potwierdzeniami upoważnionych osób:

 • Koszt projektu budowlano wykonawczego – musi zostać zatwierdzony, a najlepiej sporządzony przez osobę z uprawnieniami do projektowania instalacji tego typu.
 • Koszt nabycia instalacji – musi być ona nowa i zawierać wszelkie elementy konieczne do uruchomienia kolektora (w jej skład wchodzą kolektor słoneczny; zasobnik wodny; automatyka; aparatura pomiarowa i instalacyjna; ciepłomierz oraz.
 • Koszt montażu kolektora – wyliczone i opatrzone odpowiednimi danymi
 • Podatek VAT – musi zostać doliczony, chyba, że osobie przysługuje prawo do obniżenia lub ubiegania się o zwrot kwoty VAT.
 • Koszt kwalifikacyjny nie przekracza 2500zł/m2

Pamiętaj, że kwota kredytu może obejmować działalność gospodarczą kolektorów, oraz być wyższa niż koszty kwalifikacyjne, jednak dotacji podlegają tylko koszty kwalifikacyjne. Należy również pamiętać, że wypłata dotacji odbywa się na zasadzie bezgotówkowej – bank opłaca udokumentowane faktury zleceń. Dlatego z rozpoczęciem montażu kolektorów, należy poczekać do momentu przyznania kredytu. Lista banków udzielających kredytów z dotacją jest dostępna na www.nfosigw.gov.pl.

Jak zdobyć dotację?
 1. Zlecamy odpowiedniej firmie, lub projektantowi wykonanie projektu instalacji i ustalenie wstępnego kosztorysu
 2. Składamy kompletną dokumentację (wniosek o kredyt, wniosek o dotację, itp.).
 3. Bank ocenia zdolność kredytową, następnie sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym, następnie wydaje decyzję o przyznaniu kredytu z dotacją i zawiera specjalną umowę.
 4. Podpisujemy umowę kupna i montażu instalacji solarnej
 5. Faktury dotyczące kosztów kwalifikacyjnych i certyfikaty instalacji dostarczamy do banku, który wypłaca dostawcom stosowne kwoty
 6. Po zakończeniu inwestycji dostarczamy specjalny protokół, podpisany przez osobę z uprawnieniami poświadczający przekazanie instalacji do użytku.
Uwagi ogólne:
 • Po zakończeniu inwestycji, bank ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia przez 2 miesiące po złożeniu formularza oddania do eksploatacji.
 • W rok po ukończeniu przedsięwzięcia, mamy 30 dni na złożenie oświadczenia o trwałości przedsięwzięcia.
 • Również w rok od zakończenia inwestycji Bank przeprowadza kontrolę trwałości przedsięwzięcia
 • Przy rozliczaniu podatku uwzględniamy podatek od dotacji
 • Bardzo ważne jest, żeby przechowywać wszelką dokumentację dot. kredytu i faktury przez okres co najmniej pięciu lat.

Dofinansowanie dla firm

baterie słoneczne-Sydney

Skoro osoby fizyczne mogą starać się o dotację na baterie, lub kolektory słoneczne, takowe pozwolenie dostały również firmy, oraz instytucje. Od 1 lipca br., w wielu gminach ruszył program dofinansowania nawet do 10 tys. złotych. Atrakcyjny jest również program EkoFunduszu, który dla dużych, lub bardzo dużych inwestycji (ponad 50tys. złoty), oferuje 40% zwrot kosztów poniesionych. Dzięki temu jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje charytatywne i organizacje proekologiczne mogą rozpocząć budowanie ogniw na dużą skalę. Jednym z pierwszych miast, które skorzystały z tego funduszu jest Łódź. Idąc za przykładem Sydney montuje baterie słoneczne, na dachach budynków, fabryk itp.

Osobną szansą na dofinansowanie, jest fundusz Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dla firm budujących, lub modernizujących ogniwa o mocy powyżej 300kW, przygotował specjalny, przyspieszony tryb staranie się o uzyskanie dotacji. Tu również przedsiębiorcy mogą liczyć na 2/3 kosztów inwestycji.

Dziś Polska, niezależnie od chęci musi bardziej dbać o środowisko, a opalane węglem elektrownie, powinny przestać być domeną naszego kraju. Unia Europejska, od lat wspiera inicjatywy ekologiczne, dlatego nie dziwi fakt wyłożenia na dofinansowania dla firm i osób fizycznych ogromnych pieniędzy. Inwestycja staje się więc nie tylko lepszą przyszłością planety, ale i szybko zwracającym się biznesem, który może przynosić ogromne oszczędności.