Kolektory, baterie słoneczne w praktyce

czyli jak to działa?

podział kolektorów słonecznych

Podstawowy podział fotogniw:

  • Kolektory słoneczne - mają zastosowanie przy ogrzewaniu wody dzięki promieniom słonecznym
  • Baterie słoneczne - służą do wytwarzania energii elektrycznej, którą możemy przetworzyć do różnych celów

Baterie słoneczne

By zrozumieć działanie baterii słonecznych, należy wyjaśnić podstawowe zagadnienie - jakim jest fotoogniwo (często określane ogniwem fotowoltaicznym). Zbudowane z dwóch krzemowych płytek, które przylegają do siebie. To właśnie w „obszarze” styku, pod wpływem nagrzewania promieniami słonecznymi powstają ładunki elektryczne. Taki system zostaje podwójnie obudowany – najpierw metalową siatką (od góry) i płytką (od dołu), odprowadzającą prąd stały, oraz szczelną szybą lub pleksi. Dzięki temu, ogniwa można łączyć w systemy. Wytwarzany za pomocą baterii prąd, przekazywany jest do akumulatora, gdzie jest magazynowany. Wykorzystanie prądu możliwe jest za pośrednictwem falownika, który zmienia prąd stały na zmienny.

Kolektor słoneczny do ogrzewania wody

Na trochę innej zasadzie działają systemy solarne, służące stricte do ogrzewania wody lub domu. W tym przypadku słońce ogrzewa „powierzchnie chłonną” absorbera przekazując energię cieplną do czynnika grzewczego. Jest to specjalistyczny, niezamarzający płyn, wypełniający rurki przechodzące przez kolektor. Czynnik, po osiągnięciu stosownej temperatury spływa do wężownicy zasobnika biwalentnego. Stąd ciepło przekazywane jest zimnej wodzie, następnie wracając do bojlera już jako woda gorąca.

Kolektory dzielimy na:

  • płaskie
  • płaskie próżniowe,
  • próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury),
  • skupiające (prawie zawsze cieczowe),
  • specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).